Anestesiapalvelut

Yhä suurempi määrä anestesioita suoritetaan pienissä toimenpideyksiköissä tai ylipäätään jossakin muualla kuin leikkaussaliolosuhteissa (kuvantamisyksiköt, hammasklinikat).

Sellainen toiminta on pääosin epäsäännöllistä ja oman anestesiatoiminnan perustaminen siihen ei usein ole järkevä eikä kustannustehokasta.


Yhä enemmän, yhä suurempia toimenpiteitä suoritetaan yhä sairaammille potilaille.

Sellainen toiminta syö normaalia enemmän anestesialääkäriresurssia ja vaatii hyvän hoitotuloksen aikaansaamiseksi erityisosaamista.


Virkaehtosopimukset ovat melko jäykkiä luoville toimintaratkaisuille.

Aikaiset aloitukset, pitkät päivät, urakkamallit voisi olla joissakin tapauksissa kustannustehokkain vaihtoehto.


Uuden työaikalain vaikutukset päivystyssairaaloiden anestesialääkärimiehitykseen ovat olleet voimakkaita:

Lainmukaisen toiminnan ylläpitäminen aiheuttaa ongelmia erityisesti lomakausina

Pitkät, mutta myös yllättävät henkilöstön poissaolot johtavat joko toimenpiteiden peruuntumiseen, tai töissä olevien lääkäreiden uupumiseen.

Meidän ratkaisumme

Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle nimenomaan heidän tarpeisiinsa parhaiten sopiva palvelukokonaisuus.

Palvelun laajuus riippuu asiakkaan tarpeesta – alkaen toiminnan järjestymisen suunnittelusta/neuvonnasta, anestesialääkärin palvelusta, tai koko anestesiatoiminnan järjestämiseen laitteineen ja lääkkeineen.


Emme ole välitysfirma, tarjoamme palvelun aina omalla henkilökunnallamme. Näin olleen voimme olla varmoja palvelun laadusta ja kehittää palvelua jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.