Tarjoamme sekä anestesia-, että tehohoito-erikoisosaamistamme väliaikaiseen käyttöön niin suunnitelluissa (lomakaudet, erikois-toimenpiteet, väliaikainen lisäresurssien tarve), kuin ennalta arvaamattomissa tilanteissa (äkilliset lyhyet poissaolot, ennalta arvaamattomat lisäresurssien tarpeet).