Anestesian- ja potilasseurantalaitteisto on monimutkaista ja kallista – hyvänlaatuinen anestesiatyöasema jopa ilman monitorointia maksaa henkilöauton verran.

Yleinen näkemys on, että anestesiamonitorointia tarvitaan vain yleisanestesiaa varten – todellisuudessa tilanne on päinvastainen – sedaatio vaatii jopa parempaa monitorointia, koska sedaatiossa hengitystiet ei ole yhtä hyvin varmistettu, kuin yleisanestesiassa tai laajoissa puudutuksissa.

Usein yksiköissä, jossa ei tehdä 3-vuorotyötä ja joissa hankintamäärät ovat pieniä (alle 10 leikkaussalia) ei ole järkevä hankkia omaa uutta kalustoa, koska laadultaan hyvä ja uusi monitorointilaitteisto tai leikkaussalivarustus on erittäin kallis. Jos tähän lisätään vielä epävarman projektien keston (laitteiston kannattavuus yleensä vuosikymmenissä), ei ole uuden oman kaluston hankinta yleensä kannattavaa.


Törmättyämme itse niihin ongelmiin – käytettävissä oleva laitteisto ei ollut riittävän laadukasta, tai ei ollut tarkoitettu pitkäkestoiseen anestesiaan; edullisemman luokan kaluston ominaisuudet eivät olleet riittäviä nykyaikaiseen potilasturvalliseen anestesiaan. Todettiin, ettei markkinoilla ole palvelua, joka vastaisi meidän tarpeisiimme. Näin olleen on matkan varrella tullut hankittua erilaista laadukasta anestesia- ja monitorointilaitteistoa. Sitä myötä, kun toimintamme on kasvanut, on laadukkaan laitteiston hankkiminen tullut selvästi edullisemmaksi, kun hankintamäärät ovat kasvanet ja toimittajat sitä myötä taipuneet parempiin ehtoihin.


Sana kierii ja tuli pyyntöjä, että voisiko käyttää meidän kalustoamme – todettiin, ettei hyvää kannata vaan itselleen pitää ja siitä lähtien olemme tarjonneet mahdollisuutta vuokrata välineitä myös muille. Kysynnästä päätelleen palvelulle on ollut selvästi paikkaansa markkinoilla.

Valikoimastamme löytyy anestesiatyöasemia, potilasmonitoreja, ruiskupumppukokonaisuuksia jne. Jotkut laitteista ovat omassa käytössä, jotkut päätyneet kysynnän takia kokonaan vuokrakäyttöön ja tämä laita toiminnastamme on kasvussa. Sen vuoksi laiteparkkimme uudistuu ja kehittämme tätä palveluamme jatkuvasti.

Pyrimme pääsääntöisesti toimittamaan laitteita Etelä-Suomen alueella, jotta pystyisimme tarjoamaan myös tarvittavan laitekoulutuksen ja reagoimaan ongelmatilanteessa nopeasti, mutta toimintaamme on kasvanut viime aikoina yllättävän nopeasti. Uusien yhteistyökumppanien myötä myös koulutusta ja apua ongelmatilanteissa pystytään tarjoamaan yhä laajemmalla alueella. Enenevissä määrin asiakkaamme ovat haluneet anestesia ja sedaatiolaitteiston hankkia kokonaan meidän kauttamme vuokralle – tämä on selvästi kasvava trendi. Näin pääomaa ei tarvitse sijoittaa toiminnan kannalta epäolennaisiin asioihin. Hankintakulut syövät useamman vuoden tuoton, samalla kuukausikulut voi kuitata yhdellä toimenpiteen voitolla ja ei hankintoihin eikä ylläpitoon ei tarvitsee kuluttaa omaa aikaa, eikä tarvitsee sitoutua pitkiin leasingsopimuksiin.

Nykyisin yleisin vuokralle menevä kokonaisuus onkin joko kokonainen anestesiasetti – leikkaussalin varusteet (anestesiatyöasema, ruiskupumput, monitorointi) yhdessä heräämön monitorointilaitteiston kanssa, tai jopa koko leikkaussalivarustus valaisimineen ja leikkaustasoineen.

Kun laitteistoa on tullut hankittua ja vuokraustoiminta kasvanut – on kasvanut myös verkosto, missä liikkuu huomattavissa määrin niin uutta kuin hyväkuntoista vähän käytettyä kalustoa myös myytäväksi. Jos oman leikkaussalikaluston hankinta kiinnostaa, niin ratkaisu löytyy varmasti joko omasta valikoimasta tai yhteistyökumppaneiltamme, niin Suomen kuin Euroopan alueelta takuulla myyjän luotettavuudesta. Viimeinen on osoittautunut melko tärkeäksi nykyisessä villissä maailmassa ainakin omalta osaltamme.