Riippumatta siitä, onko sairaala ja sen leikkausyksikkö tai teho-osasto pieni tai iso – se on aina kallis kokonaisuus ylläpitää. Alkuinvestointeja lukuun ottamatta leikkausyksikön kulut aiheutuvat pääsoin toiminnan järjestämisestä. Asianmukaisilla järjestelyillä ja suunnitelulla kulut vähenevät huomattavasti – tämä jää usein huomaamatta.

Koska olemme olleet mukana useampien sekä uusien yksiköiden käynnistyksessä, että vanhojen yksikköjen uudelleen organisoinnissa, meille on vuosien varrella karttunut erittäin laaja kokemus leikkausyksikköjen ja teho-osastojen toiminnan kustannustehokkaasta kehittämisestä.

On sanottu, että viisas oppii muiden tekemistä virheistä – olemme olleet vuosien varrella tekemässä ”monia virhettä”, mutta myös monia onnistumisia – jaamme mielellämme kokemuksiamme – joten olet tervetullut hyötymän niistä!