Enemmän, kuin kustannustehokkuus – meille on tärkeä potilasturvallisuus!

Potilasturvallisuus ja kustannustehokkuus eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan asianmukaisesti suunniteltuna ne tukevat ja tehostavat toinen toisiaan.

Jotta toiminta olisi sekä potilasturvallista, että kustannustehokasta, se pitää järjestää ja suunnitella kokonaan toimintaympäristön ehtojen mukaan – sitä ei voi lainata tai kopioida muualta.

Toimintaehtoja kartoittaessa me toimimme ”rivityöntekijöinä” kartoitettavassa työympäristössä ja kehitetään ehdotukset ja suunnitelma juuri yksikön lähtökodista ja tarpeista.


Potilastietojärjestelmät ovat sekä anestesiatoiminnan, että tehohoidon nykypäivää.

Tietojärjestelmät oikein käytettynä lisäävät sekä potilasturvallisuutta, että kustannustehokkuutta.

Suurin osa Suomen markkinoilla olevista tehohoito- ja anestesiatietojärjestelmistä mahdollistaa oikein ohjelmoituna jo nyt tekoälyn ominaisuuksien käytön. Jotta se olisi käytettävissä, pitää kuitenkin käyttää aikaa ja energiaa ohjelman muokkaukseen yksikölle sopivaksi. Mitä kalliimpi tietojärjestelmä, sen suuremmat kustannukset sen epätarkoituksenmukaisesta toiminnasta aiheutuvat.

Olemme vuosien varrella hakeneet kokemusta eri ohjelmien toiminnasta eri ympäristössä, jotta meiltä löytyy paras osaaminen niin tilanteen kartoitukseen, korjausehdotuksiin, kuin itse korjaamiseenkin.