Neuvonta hoitoon tai potilasvahinkoihin liittyen

Lääketiede on viime vuosikymmeninä kehittynyt erittäin paljon. Annetaan uusia ja monimutkaisia hoitoja yhä vaan sairaammille ja iäkkäämmille potilaille. Hoitopaikkoja keskitetään yhä enemmän isoimpiin yksikköihin.


Tehohoidossa täytyy päätöksiä tehdä kiireessä, paineen alla, ympäri vuorokauden ja usein rajatuilla henkilöresursseilla.  Vaikka potilaille ja omaisille pyritään antamaan mahdollisimman paljon tietoja, on asiat monimutkaisia ja joskus hankalia ymmärtää. Sellaisissa tilanteissa – erityisesti jos on kiire ja syntyy pienikin ristiriita hoitavan tahon ja potilaiden/omaisten välillä – ”second opinionin” saaminen on vaikea, tai jopa mahdoton.  


Lääketiede on monimutkainen ja siinä on usein monia eri tasoisia totuuksia – aina ei kyse ole virheestä. Joskus asioiden selittely eri tavalla helpottaa ymmärtämistä ja vaikeiden asioiden hyväksymistä. Me panostamme siihen, että ihmiset saa halutessa pohtia asioita muun kuin hoitavan tahon kanssa. Tämä on tärkeä sekä omaisille, että hoitoa antavalle taholle. Pyrkimyksemme on ensisijaisesti antaa asianosaisille neuvoa ja tukea hankalissa tilanteissa. Mikäli ongelmia on päässyt kuitenkin syntymään, pystymme auttamaan siinäkin, sillä teemme yhteistyötä nimenomaan potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakiasiaintoimiston Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n kanssa ja toimimme heidän asiantuntialääkäreinä.