Miksi tehohoitolääkärin palvelut meiltä?

Tehohoito ja sen tarjoamat hoitomenetelmät, mutta myös hoidettavien potilaiden elintoimintojen vaikeusaste ovat kasvaneet. Yhä sairaammille potilaille suoritetaan yhä laajempia toimenpiteitä.

Tehohoito on tämän kehityksensä ansioista yhä enemmän erkanemassa perinteisestä anestesiologiasta.

Useimmiten teho-osastot ovat vain yhden tai muutaman tehohoitoon perehtyneen lääkärin vastuulla.

Teho-osastolla työskentely on keskittymisintensiteetin, päivystyskuormituksen ja dramaattisten potilastapauksien vuoksi sekä psyykkisesti, että fyysisesti erittäin kuluttavaa.


Tehohoito on erikoisala, jossa palvelutarpeen kysyntään on vastattava viipymättä – siihen ei ole aikaa kouluttaa henkilökuntaa vasta tarpeen vaatiessa (suuronnettomuudet, epidemiat). COVID-19 pandemia osoitti, ettei oltu valmiina sellaiseen yhtäkkiseen tehohoidon kysynnän kasvuun. COVID-19 epidemia ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen vastaavanlainen tilanne ja ajassa nämä tilanteet ovat kerta kerralta vaan pahentuneet (H5N1; H1N1; SARS-CoV, MERS-CoV).

Viimeisessä pandemiassa kävi ilmi, että tehohoidon tarve on useimmiten alueellisesti painottunutta. Vaikka joissakin paikoissa kapasiteetti ei ollut juurikaan kuormitettu, muualla ylitettiin kipukynnystä. Aiemmin ei ole ollut tapana varautua sellaisiin alueellisiin ”riskien maadoituksiin”. Vaikka potilaiden siirtäminen paikasta toiseen onkin yksi mahdollisuus kuormituksen tasapainottamiseen, tietyn pisteen ylittyessä hoitohenkilökunnan ja lääkärien siirtäminen/lisääminen on järkevämpi vaihtoehto – erityisesti koskien tehohoitopotilaita.


Olemme sitä mieltä, että Suomessa laajalla alueella sijaitsevana maana olisi viisasta kehittää tehohoidon riskien ”maadoitusta”. Helpoin ja järkevin tapa on panostaa riittävään tehohoitolääkäreiden ”varastoon”, jotka pystyisivät tarvittaessa toimimaan useamman eri alueen teho-osastoilla.

Hyvänä varoittavana esimerkkinä toimii taas kerran käynnissä oleva Covid-pandemia, jossa muutamien lääkäreiden karanteenipäätös sai useamman yksikön ”solmuun” ja toimintakyvyn heikkenemään tilanteessa, jossa sen normaali toiminta olisi ollut nimenomaan ensiarvoisen tärkeä. Siinä tuli tarjoamamme palvelu testattu tositilanteessa.