Teho Peetsu

Teholla on pitkä, noin 25 vuoden kokemus anestesiologiasta, ensihoidosta ja tehohoidosta.


Teho on nähnyt niin tehohoitoa, anestesiologiaa, kuin ensihoitoakin hyvin eri työtehtävissä – hän on toiminut niin sairaala-apulaisen, vahtimestarin, hoitajan, kuin lääkärin tehtävissä. Sen lisäksi hänellä on vuosien varrelta karttunut kokemusta myös useista eri tason johtotehtävistä.


Yli 10 vuotta Teho on toiminut sydän- ja rintaelinkirurgisen anestesiologian parissa, painopisteenä on ollut siihen liittyvä tehohoito.

Teho on toiminut useita vuosia yliopistosairaalan thoraxkirurgisen anestesian vastuulääkärinä ja ollut kehittämässä myös sydänanestesiologista tehohoitoa. Hän on suunnitellut ja käynnistänyt kokonaan uutena toimintona sairaalan akuutin kivunhoidon yksikön (APS – acute pain service).

Hän on ollut päävastuussa suunnittelemassa ja käyttöön ottamassa uutta yliopistosairaalan leikkausyksikköä ja on ollut mukana suunnittelemassa ja käyttöön ottamassa uutta yliopistosairaalan teho-osastoa.

Muun ohella hän on ollut päävastuussa kehittämässä, sunnitelemassa ja käyttöön ottamassa sähköistä anestesiatietojärjestelmää; on kehittänyt useita tehohoitotietojärjestelmiä, tehohoidon ja anestesiajärjestelmän rajapintoja ja erityisesti niiden ”AI” (Artificial intelligence) kykyjä.


Viemisinä vuosina työn pääasiallinen painopiste on ollut tehohoidossa, mm toimiessa Etelä-Pohjanmaalla teho-osaston ylilääkärinä.


Yrityksessämme Tehon vastuulla on konsultaatiot liittyen turvallisuuskartoituksiin, toiminaan tehostamiseen, tietojärjestelmien kehitysprojektit ja niihin liittyvät koulutukset. Lääketieteen puolelta vastuualueina ovat tehohoito, ortopedia ja koulutukset.