Kaia Robi

Kaialla on laaja ja pitkäaikainen kokemus sekä anestesiologiasta, ensihoidosta, että tehohoidosta.


Hän on nähnyt tehohoitoa monesta eri näkökulmasta – sairaala-apulaisesta lääkäriin. Kokemusta on karttunut yli 25 vuotta. Kokemusta on myös ”kenttäolosuhteista” – vuosia hän on työskennellyt ambulanssissa.


10 vuoden verran hän on hakenut kokemusta sydänanestesiologiasta ja siihen liittyvästä tehohoidosta. ECMO ja muut ääriolosuhteiden hoitomenetelmät ovat tulleet näin olleen hyvin tutuiksi.


Hän on toiminut vuosia ”ulkoanestesioista” vastaavana lääkärinä, kehittänyt ja ollut ottamassa käyttöön monia uusia anestesiologisia toimintatapoja leikkaussalin ulkopuolella. Erilaiset toimintaympäristöt (angiografiasalit, hybridisalit ja muut toimenpidehuoneet), niihin liittyvät riskit ja niiden minimoiminen ovat hänelle hyvin tuttuja.


Viemisinä vuosina työn pääasiallinen painopiste on ollut tehohoidossa ja päiväkirurgisessa anestesiassa. Hän on myös yksi harvoja esteettisen plastiikkakirurgian parissa toimivia naisanestesiologeja.


Yrityksessämme Kaian vastuulla on plastiikkakirurgiset anestesiat, KNK- ja hammasanestesiat, sekä potilaskonsultaatiot ja -neuvonta.