Käytämme työssämme nykyisin pääasiallisesti TIVA-menetelmää (Total IntraVenous Anesthesia). Tämän vuoksi infuusiolaitteisto en erittäin törkeässä roolissa.


Infuusiolaitteisto koostuu yksinomaan B.Braunin Space järjestelmästä. Se soveltuu meille erityisesti luotettavuuden, yksinkertaisuuden ja kompaktin koon takia. Valikoimastamme löytyy niin infuusiopumppuja, ruiskupumppuja, kuin myös lataustelakka – SpaceStation.