Kaia Robi

Kaialla on laaja kokemus sekä anestesiologiasta, ensihoidosta, että tehohoidosta.


Hän on nähnyt tehohoitoa monesta eri näkökulmasta: hän on toiminut niin sairaala-apulaisena, hoitajana kuin lääkärinäkin. Kokemusta on karttunut melkein 25 vuotta. Sairaalan ulkopuolelta kokemusta on useamman vuoden ajan myös ”kenttäolosuhteista” – hän on toiminut ambulanssissa niin hoitajana kuin lääkärinäkin.


10 vuoden verran hän on hakenut kokemusta myös sydänanestesiologiasta ja siihen liittyvästä tehohoidosta. ECMO ja muut ääriolosuhteiden hoitomenetelmät ovat tulleet näin olleen hyvin tutuiksi.


Hän on toiminut useita vuosia ”ulkoanestesioista” vastaavana lääkärinä ja kehittänyt ja ollut ottamassa käyttöön monia uusia toimintatapoja. Erilaiset toimintaympäristöt (angiografiasalit, hybridisalit ja muut toimenpidehuoneet), niihin liittyvät riskit ja niiden minimoiminen ovat hänelle hyvin tuttuja.


Viemisinä vuosina työn pääasiallinen painopiste on ollut tehohoidossa, mutta myös yksityisellä puolella anestesiassa. Hän on myös yksi harvoja esteettisen plastiikkakirurgian parissa toimivia naisanestesiologeja.

Tällä hetkellä hän suorittaa loppusuoralla myös eurooppalaista tehohoidon erityispätevyyttä (EDIC).Yrityksessämme Kaian vastuulla on plastiikkakirurgiset anestesiat, KNK ja hammasanestesiat, sekä potilaskonsultaatiot ja neuvonta.

Teho Peetsu

Myös Teholla pitkä kokemus sekä anestesiologiasta, ensihoidosta, että tehohoidosta.


Kaian tavoin hänkin on nähnyt niin tehohoitoa, kuin ensihoitoakin eri työtehtävissä – sairaala-apulaisen, vahtimestarin, hoitajan, lääkärin, mutta myös apulaisylilääkärin ja ylilääkärin työtehtävissä.

Työkokemusta sairaalaympäristöstä on karttunut yhteensä yli 25 vuotta.


Yli 10 vuoden myös on toiminut sydänanestesiologian parissa, painopisteenä siihen liittyvä tehohoito.

Hän on toiminut useita vuosia thoraxkirurgisen anestesian vastuulääkäri, mutta samalla kehittänyt sydänanestesiologista tehohoitoa.

Hän on suunnitellut ja käynnistänyt kokonaan uutena toimintona sairaalan akuutin kivunhoidon yksikön (APS – acute pain service).

Hän on ollut päävastuussa suunnittelemassa ja käyttöön ottamassa uutta leikkausyksikköä ja mukana myös suunnittelemassa ja käyttöön ottamassa uuta teho-osastoa.

Muun ohella hän on ollut päävastuussa kehittämässä, sunnitelemassa ja käyttöön ottamassa sähköistä anestesiatietojärjestelmää, samalla myös kehittämässä tehohoitotietojärjestelmää, erityisesti sen ”AI” (Artificial intelligence) kykyjä.


Yrityksessämme Tehon vastuulla on toimitusjohtajan tehtävien lisäksi konsultaatiot liittyen turvallisuuskartoituksiin, toiminaan tehostamiseen, tietojärjestelmäkehitykset; lääketieteellisellä puolella tehohoito, ortopedia, koulutukset.